Publikacje z roku 1979

Grupa kruszańska kultury przeworskiej. Ze studiów nad rozwojem regionalizmu społeczeństw Kujaw

Grupa kruszańska kultury przeworskiej. Ze studiów nad rozwojem regionalizmu społeczeństw Kujaw.
Aleksandra Cofta-Broniewska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1979, ISSN 0554-8195, 363 strony.

Spis treści

 	Zaplecze gospodarcze konwentu oo. Franciszkanów w Inowrocławiu od poł. XIII w. do poł. XV w

Zaplecze gospodarcze konwentu oo. Franciszkanów w Inowrocławiu od poł. XIII w. do poł. XV w.
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1979, ISNN 0554-819, 188 stron.

Spis treści