Doktoraty

Publiczna obrona dysertacji mgr. Beaty Kaczmarek

Tytuł pracy: Young people in Mycenaean sources. Archaeological and philological study

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem dnia 10 maja 2023 roku na platformie internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Komunikat o obronie
Recenzja - prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Recenzja - prof. Iphiyenia Tournavitou
Recenzja - prof. Marie Louise B. Nosch

Publiczna obrona dysertacji mgr. Łukasza Kaczmarka

Tytuł pracy: Wczesnośredniowieczna ceramika gnieźnieńska od VIII do połowy XI w.

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl do dnia 27 marca 2022 r. włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - dr hab. Andrzej Janowski
Recenzja - prof. dr hab. Wojciech Chudziak


Publiczna obrona dysertacji mgr. Mateusza Cwalińskiego

Tytuł pracy: Circum-Adriatic branch of the amber route in the Bronze Age - Nadadriatycka odnoga szlaku bursztynowego w epoce brązu

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl do dnia 27 czerwca 2021 r. włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - prof. Giulia Recchia
Recenzja - prof. Martina Blečić Kavur
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr Katarzyny Dudlik

Tytuł pracy: Mortuary Practices on Kos during the Late Bronze Age in the Context of the South-Eastern Aegean and Mycenaean World

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 roku włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Recenzja - Prof. dr hab. Nicholas Sekunda
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr Marty Kaczanowicz

Tytuł pracy: Old Tombs, New Tenants. Third Intermediate Periodand Late Period Reuse of Theban Tombs

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 roku włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. Ladislav Bares
Recenzja - Prof. Nigel Strudwick
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Kaspra Hanusa

Tytuł pracy: Opowieść o wodzie, piasku i ludziach: rola wody w życiu społecznym miast-oaz Królestwa Szan Szan

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 2 stycznia 2021 roku włącznie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. UJ dr hab. Jarosław Źrałka
Recenzja - Prof. Rowan Flad
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Jędrzeja Hordeckiego

Tytuł pracy: Osadnictwo z epoki żelaza i okresu hellenistycznego w Çatalhöyük w kontekście regionalnym środkowej Anatolii.

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl do dnia 3 października br. włącznie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. dr hab. Lech Czerniak
Recenzja - Prof. dr hab. Błażej Stanisławski
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Grzegorza Szczurka

Tytuł pracy: Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie stacjonarnym w sali 1.63 Collegium Historicum UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań). dnia 14 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. dr hab . Ryszard Grygiel
Recenzja - Prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr Joanny Mardas - 10.07.2020

Tytuł pracy: Development of settlement in the Northern Iraq since Hassuna till Ninevite 5 period (6500–2600 BC)

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 10 lipca 2020 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację.

Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 9 lipca br. włącznie.

Recenzja - Dr hab. Dorota Ławecka
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Bieliński
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji  mgr Lidi Żuk - 18.12.2019

Tytuł pracy: Pamięć w krajobrazie jako kategoria analizy archeologicznej

Recenzja - Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Recenzja - Prof. zw. dr hab. Jacek Woźny
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji  mgr Olgi Antowskiej-Gorączniak - 22.11.2019

Tytuł pracy: Architektura gotycka na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Studium architektoniczno- archeologiczne

Recenzja - Prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
Recenzja - Prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Streszczenie doktoratu