Doktoraty

Publiczna obrona dysertacji  mgr Moniki Stelmasiak-Majorek

Tytuł rozprawy doktorskiej: Funkcje przedmiotów z kości i poroża w typie kolców, igieł, stilusów w świetle badań traseologicznych oraz eksperymentalnych. Analiza materiałów archeologicznych z grodów centralnych wczesnośredniowiecznej Wielkopolski.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (www.repozytorium.amu.edu.pl), i BIP UAM

Komunikat o obronie
Recenzja prof. dr hab. Michał Kara (IAE PAN)
Recenzja dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr (UWr)
Recenzja dr hab. Tomasz Nowakiewicz (UW)
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji  mgr. Pawła Sankiewicza

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wczesnośredniowieczne osadnictwo na obszarze kasztelanii ostrowskiej

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Collegium Historicum) w sali 2.123 dnia 21 listopada 2023 roku o godz. 10.00.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (www.repozytorium.amu.edu.pl)

Komunikat o obronieRecenzja dr hab. Krzysztof Fokt, UJRecenzja dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr


Publiczna obrona dysertacji  mgr. Tomasza Staniewicza

Tytuł rozprawy doktorskiej: Niemieccy badacze epoki brązu na środkowym Nadodrzu na przełomie XIX i XX wieku

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w sali 1.63 dnia 10 października 2023 roku.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (www.repozytorium.amu.edu.pl)

Komunikat o obronie
Recenzja prof. dr hab. Ewa Domańska
Recenzja prof. UWr dr hab. Tomasz Gralak
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji  mgr. Piotra Zemana

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Mycenaean Palatial Towns. Contextual and Comparative Study"

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w sali 1.63 dnia 30 października 2023 roku.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (www.repozytorium.amu.edu.pl)


Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Recenzja prof. dr Joseph Maran
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr Emilii Smółki-Antkowiak

Tytuł rozprawy doktorskiej: Symbol-status-użytkowość? Rola ostróg w świecie środkowoeuropejskiego Barbaricum w okresie wpływów rzymskich

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w sali 1.63 dnia 4 października 2023 roku.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (www.repozytorium.amu.edu.pl)

Komunikat o obronie
Recenzja prof. dr hab. Artur Błażejewski
Recenzja prof. UŁ dr hab. Marek Olędzki
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Marcina Ławniczaka

Tytuł pracy: Osadnictwo społeczności neolitycznych i wczesnobrązowych na obszarze Polski pólnocno-zachodniej w świetle analiz dużych zbiorów danych przestrzennych

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w sali 1.63 dnia 21 czerwca 2023 roku.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (www.repozytorium.amu.edu.pl). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Komunikat o obronie
Recenzja prof. dr hab. Andrzej Pelisiak
Recenzja dr hab. Piotr Włodarczak, prof IAE PAN
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Beaty Kaczmarek

Tytuł pracy: Young people in Mycenaean sources. Archaeological and philological study

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym dnia 10 maja 2023 roku na platformie internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Komunikat o obronie
Recenzja - prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Recenzja - prof. Iphiyenia Tournavitou
Recenzja - prof. Marie Louise B. Nosch


Publiczna obrona dysertacji mgr. Łukasza Kaczmarka

Tytuł pracy: Wczesnośredniowieczna ceramika gnieźnieńska od VIII do połowy XI w.

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl do dnia 27 marca 2022 r. włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - dr hab. Andrzej Janowski
Recenzja - prof. dr hab. Wojciech Chudziak


Publiczna obrona dysertacji mgr. Mateusza Cwalińskiego

Tytuł pracy: Circum-Adriatic branch of the amber route in the Bronze Age - Nadadriatycka odnoga szlaku bursztynowego w epoce brązu

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl do dnia 27 czerwca 2021 r. włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - prof. Giulia Recchia
Recenzja - prof. Martina Blečić Kavur
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr Katarzyny Dudlik

Tytuł pracy: Mortuary Practices on Kos during the Late Bronze Age in the Context of the South-Eastern Aegean and Mycenaean World

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 roku włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Recenzja - Prof. dr hab. Nicholas Sekunda
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr Marty Kaczanowicz

Tytuł pracy: Old Tombs, New Tenants. Third Intermediate Periodand Late Period Reuse of Theban Tombs

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 11:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2021 roku włącznie.

Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. Ladislav Bares
Recenzja - Prof. Nigel Strudwick
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Kaspra Hanusa

Tytuł pracy: Opowieść o wodzie, piasku i ludziach: rola wody w życiu społecznym miast-oaz Królestwa Szan Szan

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 4 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 2 stycznia 2021 roku włącznie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. UJ dr hab. Jarosław Źrałka
Recenzja - Prof. Rowan Flad
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Jędrzeja Hordeckiego

Tytuł pracy: Osadnictwo z epoki żelaza i okresu hellenistycznego w Çatalhöyük w kontekście regionalnym środkowej Anatolii.

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl do dnia 3 października br. włącznie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. dr hab. Lech Czerniak
Recenzja - Prof. dr hab. Błażej Stanisławski
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr. Grzegorza Szczurka

Tytuł pracy: Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie stacjonarnym w sali 1.63 Collegium Historicum UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań). dnia 14 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Recenzja - Prof. dr hab . Ryszard Grygiel
Recenzja - Prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji mgr Joanny Mardas - 10.07.2020

Tytuł pracy: Development of settlement in the Northern Iraq since Hassuna till Ninevite 5 period (6500–2600 BC)

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie 10 lipca 2020 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych (MS Teams) umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację.

Osoby, które chcą wziąć zdalny udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl, najpóźniej do dnia 9 lipca br. włącznie.

Recenzja - Dr hab. Dorota Ławecka
Recenzja - Prof. dr hab. Piotr Bieliński
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji  mgr Lidi Żuk - 18.12.2019

Tytuł pracy: Pamięć w krajobrazie jako kategoria analizy archeologicznej

Recenzja - Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Recenzja - Prof. zw. dr hab. Jacek Woźny
Streszczenie doktoratu


Publiczna obrona dysertacji  mgr Olgi Antowskiej-Gorączniak - 22.11.2019

Tytuł pracy: Architektura gotycka na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Studium architektoniczno- archeologiczne

Recenzja - Prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
Recenzja - Prof. dr hab. Jerzy Piekalski
Streszczenie doktoratu