Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Jakuba Niebieszczańskiego

Wniosek


Postępowanie habilitacyjne dr. Michała Grygiela

Wniosek
Skład komisji habilitacyjnej


Postępowanie habilitacyjne dr. Martina Rundkvista

Wniosek
Skład komisji habilitacyjnej
Recenzja prof. dr hab. Andrzej Buko
Recenzja prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
Recenzja prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński
Recenzja prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
Uchwała komisji habilitacyjnej
Uchwała w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego


Postępowanie habilitacyjne dr. Grzegorza Kiarszysa

Wniosek
Autoreferat
Uchwała o nadaniu stopnia dr hab.
Skład komisji habilitacyjnej
Recenzja dr hab. Marek Lech
Recenzja prof. dr hab. Jacek Woźny
Recenzja prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata
Recenzja prof. dr hab. Wojciech Chudziak


Postępowanie habilitacyjne dr. Jerzego Sikory

Tytuł pracy: Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach wczesnośredniowiecznego osadnictwa i obrządku pogrzebowego.

Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Archeologii
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego


Postępowanie habilitacyjne dr Eleny Kleniny

Tytuł pracy: Chersonesus Taurica in the Principate. Some Aspects of Economic History According to Archaeological Data.

Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Archeologii
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego


Postępowanie habilitacyjne dr Marcina Danielewskiego

Tytuł pracy: Cuiavia Christiana. U progu chrześcijaństwa i Kościoła na Kujawach w X - XII wieku.

Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Archeologii
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego