Habilitacje

Postępowanie habilitacyjne dr. Jerzego Sikory

Tytuł pracy: Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w badaniach wczesnośredniowiecznego osadnictwa i obrządku pogrzebowego.

Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Archeologii
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego


Postępowanie habilitacyjne dr Eleny Kleniny

Tytuł pracy: Chersonesus Taurica in the Principate. Some Aspects of Economic History According to Archaeological Data.

Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Archeologii
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego


Postępowanie habilitacyjne dr Marcina Danielewskiego

Tytuł pracy: Cuiavia Christiana. U progu chrześcijaństwa i Kościoła na Kujawach w X - XII wieku.

Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Archeologii
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego