Publikacje z roku 1989

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Inowrocławiu-Szymborzu woj. bydgoskie, stanowisko 1

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Inowrocławiu-Szymborzu woj. bydgoskie, stanowisko 1.
Józef Bednarczyk, Tadeusz Łaszkiewicz

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1989, 110 stron.

Spis treści

Prehistoric contacts of Kuiavian communites with other Europeas peoples

Prehistoric contacts of Kuiavian communites with other Europeas peoples
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989,
ISBN 83-233-0333-0, 291 stron.

Spis treści

Miejsce pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, woj. bydgoskie, stanowisko 13

Miejsce pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, woj. bydgoskie, stanowisko 13
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Studia i materiały do dziejów Kujaw t. 3, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Bydgoszcz / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Poznań 1989, ISBN 83-232-0206-0, 249 stron. / Spis treści

Kujawskie przyczynki do badań nad neolitem Europy

Kujawskie przyczynki do badań nad neolitem Europy
red. Aleksandra Cofta-Broniewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Inowrocław 1989,
78 stron.

Spis treści