Publikacje z roku 1990

Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw

Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 4, Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1990,

ISBN 83-232-0266-4, 436 stron.

Spis treści

Die Trichterbecherkultur teil 1

Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20–24 September 1988, Teil I
red. Dobrochna Jankowska

Wydział Archeologii UAM, Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu,

Poznań 1990, ISBN 83-85872-00-0, 217 stron. / Spis treści

Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji

Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji.
Dobrochna Jankowska

Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologiczna, nr 33,
Poznań 1990,
ISBN 83-232-0148, ISSN 0554-8195, 317 stron.

Spis treści

Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 2)

Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 2).
Witold Świderski, Jacek Wierzbicki

Wydział Archeologii UAM, Materiały do badań nad grupa łupawską kultury pucharów lejkowatych nr 1, Poznań 1990, ISBN 83-85872-02-7, 145 stron.

Spis treści