Publikacje z roku 1992

Osadnictwo neolityczne i wczesnobrazowe w debach woj. wroclawskie stan. 29

Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29
Janusz Czebreszuk, Marzena Szmyt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Inowrocław 1992. Seria: Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, 224 stron.

Spis treści

Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie woj. Słupsk, stanowisko 2. Obrządek pogrzebowy grupy łupawskiej

Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie woj. Słupsk, stanowisko 2. Obrządek pogrzebowy grupy łupawskiej.
Jacek Wierzbicki

Wydział Archeologii UAM, Materiały do badań nad grupa łupawską kultury pucharów lejkowatych nr 2, Poznań 1992, ISBN 83-85872-03-5, 110 stron.

Spis treści