Publikacje z roku 1993

Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu

Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu.
Hanna Kóčka-Krenz

Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1993
ISBN: 83232-0494-2

Kopalnia surowców mineralnych kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 10)

Kopalnia surowców mineralnych kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 10),
red. Dobrochna Jankowska, Jacek Wierzbicki.

Wydział Archeologii UAM, Materiały do badań nad grupa łupawską kultury pucharów lejkowatych nr 3, Poznań 1993, ISBN 83-85872-04-3, 116 stron

Spis treści