Publikacje z roku 1994

Osiedla kultury pucharów lejkowatych w Podgaju woj. włocławskie, stanowisko 6A

Osiedla kultury pucharów lejkowatych w Podgaju woj. włocławskie, stanowisko 6A
Piotr Chachlikowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, nr 12, Poznań 1994, ISBN 83-85795-11-1, ISSN 1231-0107, 292 strony.

Spis treści

Klasyfikacja w Archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych

Klasyfikacja w Archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych.
Danuta Minta-Tworzowska

Adam Mickiewicz University Press, Poznań 1994.
ISBN: 3-232-0602-3