Publikacje z roku 2001

Od neolityzacji do początków epoki brązu

Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kultrowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. 
Red. Janusz Czebreszuk, Mikoly Kryvalcevič, Przemysław Makarowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WYDZIAŁ Prahistorii, Poznań Wydawnictwo Poznańskie 2001, Serie Archaeologia Bimaris; Dyskusje; t. 2; ISBN 8371770537, 381 stron.

Spis treści

Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000

Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v.Chr. / The absolute chronology of Central Europe 3000-2000 BC
Red. Janusz Czebreszuk, Johannes Müller

Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Bamberg, Otto-Freidrich-Universität, 2001. Serie Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, ISBN 8386094990, 338 stron.

Spis treści

Archäologien Europas

Archäologien Europas / Archeologies of  Europe
Geschichte, Methoden und Theorien / History, Methods and Theories

Peter F. Biehl, Alexander Gramsch, Arkadiusz Marciniak (Hg.)

2001, Tübinger Archäologische Taschenbücher, Bd. 3, br.,
ISBN 3-8309-1067-3

Archeologia - Paradygmat - Pamięć

Archeologia - Paradygmat - Pamięć
pod redakcją Danuty Minty-Tworzowskiej i 
Włodzimierza Rączkowskiego

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001
ISBN: 83-7177-093-6

Kup książkę on-line

Archaeologia Polona vol. 39

Archaeologia Polona; vol. 39: 2001
Special theme: Archaeology and archaeological science

Institute of Archaeology and Ethnology
Polish Academy of Science
PL-ISSN 0066-5924

Aerial Archaeology - Developing Future Practice

Aerial Archaeology- Developing Future Practice
Edited by Robert H. Bewley and Włodzimierz Rączkowski

2001, NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences - 
Vol. 337; ISBN: 1 58603 184 8

Contents | Kup książkę on-line

Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie  południowo-zachodniobałtyckiej

Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury
Janusz Czebreszuk

Wydanie I,  Seria Archeologia nr 46
Poznań 2001, Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 275.
ISSN: 0554-8195 ISBN: 83-232-1096-9
Kup książkę on-line