Publikacje z roku 2004

 	Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens

Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens. I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse 
- Das östliche Feuchtbodenareal / Bruszczewo. Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski. I. Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska; 
edited by (redaktorzy): Janusz Czebreszuk, Johannes Müller; 
Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2 / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 2; Poznań - Kiel - Rahden (Westf.) 2004, VML Vlg Marie Leidorf 2004; ISBN-10: 3896468820; ISBN-13: 978-3896468826 / Spis treści

Similar but different: Bell Beakers in Europe

Similar but different: Bell Beakers in Europe
Red. Janusz Czebreszuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004,
ISBN 8385215255, 224 stron.

Spis treści

Kujawy Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego

Kujawy: Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego
red. Józef Bednarczyk, Lech Czerniak, Aleksander Kośko.
Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, część 5,

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004,
ISBN 83-7177-348-X, 504 strony.

Spis treści

Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego

Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego: wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno-Włocławek i Mogilno-Wydartowo
red. Józef Bednarczyk, Aleksander Kośko.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2004.
ISBN 83-7177-283-1, 630 stron.

Spis treści