Publikacje z roku 2008

Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millenium BC

Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millenium BC
edited by (redaktorzy): Janusz Czebreszuk, Sławomir Kadrow, Johannes Müller;

Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 5 / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 5; Poznań - Bonn 2008, Wydawnictwo Poznańskie, Dr Rudolf Habelt GmbH Verlag, Bonn; ISBN: 978-3-7749-3614-0,
ISBN: 978-83-7177-591-8 / Spis treści

Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim

Janusz Czebreszuk, Dorota Kozłowska-Skoczka
Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim

Szczecin, Muzeum Narodowe; Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, 2008. ISBN: 9788386136759 (Muzeum Narodowe w Szczecinie), 9788386094509 (UAM), 9788390860695 (Poznańskie Tow. Prehistoryczne), 120 stron.

Spis treści

Na pograniczu światów studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego

Na pograniczu światów: studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin
red. Józef Bednarczyk, Janusz Czebreszuk, Przemysław Makarowicz, Marzena Szmyt.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008,
ISBN 978-83-7177-510-9, 595 stron. / Spis treści