Publikacje z roku 2010

Bruszczewo II

Bruszczewo II: Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens = Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski

Johannes Müller, Janusz Czebreszuk, Jutta Kneisel (eds.) 
Bonn: Rudolf Habelt, 2010, 331 stron, ISBN: 9783774936744.

Spis treści

Osadnictwo Kotliny Kolskiej archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2

Osadnictwo Kotliny Kolskiej: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2
red. Józef Bednarczyk, Jacek Kabaciński, Aleksander Kośko.

Via Archaeologica Posnaniensis, t. 1, Wydawnictwo Poznańskie, WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza, WYDZIAŁ Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-759-2, 714 stron. / Spis treści

Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności

Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności,
red. Ewa Bugaj, Andrzej P. Kowalski.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010,
ISBN 978-83-7177-662-5, 212 stron.

Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Starsza i środkowa epoka kamienia

Marcin Wąs, Katarzyna Pyżewicz
Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Starsza i środkowa epoka kamienia.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznańskie Studia Archeologiczne, t. I, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-716-5, 156 stron.

Spis treści