Publikacje z roku 2012

Bruszczewo, Momentaufnahmen einer bronzezeitlichen Siedlung

Bruszczewo, Momentaufnahmen einer bronzezeitlichen Siedlung
J. Kneisel, J. Müller, J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.), 

Verlag Wachholtz, Neumünster, 2012, 94 strony, ISBN: 9783529017988.

Spis treści

Enclosed space - open society: contact and exchange in the context of bronze age fortified settlements in Central Europe

Enclosed space - open society: contact and exchange in the context of bronze age fortified settlements in Central Europe
Red. Mateusz Jaeger, Janusz Czebreszuk, Klára P. Fischl

Poznań, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe; Bonn - Rudolf Habelt, 2012, Serie: Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, ISBN 9783774937918 (Rudolf Habelt), 9788363400446 (Bogucki), 371 stron.

Spis treści

Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce

Jacek Wierzbicki
Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce.

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra 2012,
ISBN 978-83-932546-3-7, 499 stron.

Spis treści

Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych

Maciej Kaczmarek
Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych.

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Prace Komisji Archeologicznej, tom 28, Poznań 2012,
ISBN 978-83-7654-185-3, 518 stron.

Spis treści