Publikacje z roku 2013

Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego

Piotr Chachlikowski
Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego (IV-III tys. przed Ch.)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013,
ISBN 978-83-89250-88-9, 357 stron.

Spis treści

Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej

Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej.
red. Danuta Minta-Tworzowska

Wydział Archeologii UAM w Poznaniu oraz WYDZIAŁ Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Via Archaeologica Posnanienses, t. 6, Poznań 2013, ISBN 987-83-232-2487-7, 495 stron.

Spis treści

Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty

Jacek Wierzbicki
Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty: koniec V-poł. III tys. BC.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych t. VI, Poznań 2013, ISBN 978-83-931388-4-5, 373 stron.

Spis treści

Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego. Analiza funkcjonalna

Katarzyna Pyżewicz
Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego. Analiza funkcjonalna.

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra 2013,
ISBN 987-83-932546-6-8, 269 stron.

Spis treści

The Jastorf Culture in Poland

Zenon Woźniak, Michał Grygiel, Henryk Machajewski, Andrzej Michałowski
The Jastorf Culture in Poland.

Archaeopres, BAR International Series 2579, Oxford 2013,
ISBN 978-1-4073-1202-6, 103 strony.

Spis treści