Publikacje z roku 2015

Bruszczewo III

Bruszczewo III. The settlement and fortification in the mineral zone of the site, Tom 13
Janusz Czebreszuk, Johannes Müller (eds.)

Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag, Wydawnictwo Naukowe UAM, Bonn-Poznań. 2015, ISBN: 978-3-7749-3955-4

Spis treści

Bruszczewo IV

Bruszczewo IV. Natural resources and economic activities of the Bronze Age people, Tom 14
Janusz Czebreszuk, Johannes Müller, Mateusz Jaeger, Jutta Kneisel (eds.).

Dr. Rudolf Habelt GmbH Verlag, Wydawnictwo Naukowe UAM, Bonn-Poznań, 2015, 299 stron, ISBN: 978-3-7749-3956-1

Spis treści

Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza

Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza
red. Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologiczna, nr 53, Poznań 2015, ISBN 978-83-232-2938-4, 366 stron.

Spis treści

Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości

Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości

red: Michał Pawleta, Rafał Zapłata

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja "5Medium", E-Naukowiec, Lublin 2015, ISBN: 978-83-941018-3-1

Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012- vol1

Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with Concluding Conference at Aarhus University, Moesgaard 2012: Volume 1
red. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha S. Reiter, Helle Vandkilde

Archaeopress, BAR International Series 2771, Oxford 2015,
ISBN 978-1407314334, 271 stron

Spis treści

Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012- vol1

Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with Concluding Conference at Aarhus University, Moesgaard 2012: Volume 2
red. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha S. Reiter, Helle Vandkilde

Archaeopress, BAR International Series 2772, Oxford 2015,
ISBN 978-1407314402, 269 stron

Spis treści