Doktoranci

Wydział Archeologii  w roku akad. 2023/2024

Szkoła doktorska

I rok 

1. Lajsner Włodzimierz

2. Sadowska Zuzanna

3. Walkowski Bartłomiej

II rok

1. Aleksandra Chabiera

2. Yevhenii Levinzon

3. Szymon Mitelsztet

4. Adriana Romańska

5. Dominik Stachowiak

III rok

1. Nicolai Batog

2. Maciej Gembicki

3. Diana Mroczek

4. Witold Szambelan

5. Adam Telążka

6. Patrycja Wagner

IV rok

1. Aneta Kuzioła

2. Zuzanna Kowalczyk

3. Marek Żółkiewski

V rok

1. Olga Dec

2. Karolina Joka

Stacjonarne studia doktoranckie

1. Filip Wałdoch