Instrukcje USOSweb

Poniżej zamieszczamy najważniejsze instrukcje dotyczące obsługi systemu USOSweb.

Szanowne Studentki i Studenci,
uprzejmie prosimy, aby w sprawach związanych z funkcjonowaniem programu USOS kierować się w pierwszej kolejności do osób prowadzących dany kierunek w Biurze Obsługi Studentów. Jeśli sprawa będzie wymagała zaangażowania Koordynatora USOS, wówczas zostanie ona przekazana im przez pracownika. Jedynie w sprawie odzyskania hasła do systemu USOSweb proszę kierować się bezpośrednio do Macieja Bethera (maciej.bether@amu.edu.pl).

Zasady elektronicznego zapisywania się na zajęcia studentów Wydziału Archeologii

(Na podstawie Regulaminu Studiów przyjętego 28 maja 2012 r. oraz Zarządzenia nr 257/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2011 r.) Więcej...


Koordynatorzy USOS Wydziału Archeologii

Biuro Obsługi Studentów
mgr Joanna Sokalska
tel. +48 61 829 1353
e-mail: joanna.sokalska@amu.edu.pl
pokój 2.142

Koordynator USOS
Maciej Bether
tel. +48 61 829 1357
e-mail: maciej.bether@amu.edu.pl
pokój 2.142


Hasło do USOSweb dla studentów Wydziału Archeologii

Hasło do systemu jest hasłem identycznym dla wszystkich usług na UAM (skrzynka pocztowa, USOSWeb, dostęp do Eduroam) w związku z tym zmiana hasła możliwa jest tylko z jednego miejsca - Panelu sterowania AMU-NET.
W przypadku gdy zapomnisz hasła prosimy o kontakt mailowy na adres maciej.bether@amu.edu.pl

Podania do DziekanaObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Podania do Dziekana (544.7 KB)
APD Instrukcja dla studentów.ObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja dla studentów. (1.2 MB)
Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup zajęciowychObowiązującyMaciej Bether
PDF
Pobierz PDF Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup zajęciowych (1.5 MB)