Publikacje z roku 2020

Slavia Antiqua

Red. Andrzej Michałowski

Slavia Antiqua rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim LXI (2020)

Wydział Historii i Nauk Społecznych Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza