Publikacje z roku 1998

Miejsce obrzędowe z doby neolitu i schyłku starożytności w Inowrocławiu, stan. 58.

Miejsce obrzędowe z doby neolitu i schyłku starożytności w Inowrocławiu, stan. 58
Aleksandra Cofta-Broniewska, Józef Bednarczyk

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 9, PSO Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw,

Poznań 1998, ISBN 83-85795-15-4, 163 strony. / Spis treści

Archeologia wielkopolska

Archeologia wielkopolska.
Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków.

Poznań 1998, s. 103
ISBN 83-86650-62-1

Rola społeczności kultury iwieńskie w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC)

Rola społeczności kultury iwieńskie w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC).
Przemysław Makarowicz

Poznań 1998
ISBN 83-86650-07-9

Trzciniec - system kulturowy czy intelektualny proces

"Trzciniec": system kulturowy czy interkulturowy proces?
Red. Aleksander Kośko, Janusz Czebreszuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, WYDZIAŁ Prahistorii,
Poznań 1998, ISBN 8371770804, 449 stron.

Spis treści