Publikacje z roku 2002

Osadnictwo społeczności neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie

Osadnictwo społeczności neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie
Janusz Czebreszuk, Agnieszka Przybył

Poznań, Wydawnictwo Acarus, 2002. Serie Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, Nr 15; ISSN 1231-0107, 151 stron.

Spis treści

Kujawy w pradziejach i starożytności

Kujawy w pradziejach i starożytności.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Aleksander Kośko

ARCHmedia s.c. / Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw, Inowrocław-Poznań 2002, ISBN 83-85795-20-0, 196 stron.

Spis treści

Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu

Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu
Maciej Kaczmarek

Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologia, nr 48,
Poznań 2002, ISBN 83-232-1028-4, 489 stron.

Spis treści / Kup książkę on-line

Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii

Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii
Włodzimierz Rączkowski

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002
ISBN: 83-232-1194-9

Streszczenie /summary |  Kup książkę on-line