Publikacje z roku 2005

Biskupin... i co dalej

Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii.

Jacek Nowakowski, Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski (red.)
Poznań 2005