Publikacje z roku 2016

Powiązania kultury mykeńskie

Paulina Suchowska-Ducke
Znaczenie kontaktów z Europą Środkową w sieci dalekosiężnych powiązań kultury mykeńskiej

Seria Archeologia nr 57

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2016; ISBN 978-83-232-3132-5, ISSN 0554-8195 / Spis treści

Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta

Michał Kara, Mirosław Makohonienko, Andrzej Michałowski.
Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, ISBN 978-83-79-86088-3, 300 stron.

Spis treści

Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej

Michał Pawleta
Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie
kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologia nr 55, Poznań 2016, ISBN: 978-83-232-3008-3

Spis treści