Publikacje z roku 2019

Rafał Koliński

The Catalogue of Sites: Navkur Plain – al-Hazir river basin. Settlement History of Iraqi Kurdistan, vol. 3.

Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2019. ISBN 978-3-447-11325-0.

Link do strony wydawnictwa: www.harrassowitz-verlag.de/Catalogue_of_Archaeological_Sites._Navkūr_Plain/title_6464.ahtml

2019 Michał Krueger

Michał Krueger 
Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski / Diccionario de términos arqueológicos polaco-espanol y espanol-polaco 

Seria Archeologia nr 58

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań 2019; ISBN 978-83-232-3394-7, ISSN 0554-8195

Vir Bimaris

VIR BIMARIS Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Archeologii
Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej

Cuiavia Christiana

Marcin Danielewski
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019
ISBN: 978-83-232-3666-5