drJędrzej Proch

Wykształcenie:

22.06.2017 r. – magister chemii, Wydział Chemii UAM, Poznań

Tytuł pracy: „Badania archeologiczne ceramiki archeologicznej za pomocą fluorescencji rentgenowskiej (XRF)”

22.04.2022 r. – doktor nauk chemicznych, Wydział Chemii UAM, Poznań

Tytuł rozprawy: “Hyphenated systems based on detection by optical emission spectrometry in determination of metals and metalloids species” (z wyróżnieniem)

Doświadczenie zawodowe:

1.11.2021 – 28.02.2023 r. Wykładowca, Laboratorium Dydaktyczne Chemii Ogólnej i Analitycznej, Wydział Chemii UAM

1.03.2023 – dziś Adiunkt, Wydział Archeologii UAM

1.03.2023 – dziś Adiunkt, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii UAM

Wykonawca w projektach grantowych:

Główny wykonawca w grancie NCN pn. „Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus)”. Nr umowy projektowej: UMO-2021/41/B/NZ9/04123

Zainteresowania badawcze:

· analiza pierwiastkowa i specjacyjna

· techniki łączone

· archeometria

· analiza żywności

Publikacje:

https://orcid.org/0000-0003-0023-044X
https://researchportal.amu.edu.pl/info/author/D432219-DD-ChemInter
https://www.researchgate.net/profile/Jedrzej-Proch