Dyżury pracowników

Dyżury pracowników dydaktycznych Wydziału Archeologii w semestrze letnim 2020/2021 na platformie MS Teams

PRACOWNIK

DYŻUR

Dr Olga Antowska-Gorączniak

czwartek

9:00-11:00

pok. 2.128

Prof. UAM dr hab. E. Bugaj

wtorek

17:00-18:00

pok. 2.71

Prof. UAM dr hab. P. Chachlikowski

czwartek  piątek

10:30-11:30

12:15-13:15

pok.2.78

Dr A. Ćwiek

czwartek

13:00-15:00

pok.2.72

Prof. dr hab. J. Czebreszuk

Poniedziałek

11:00- 12:00

pok.2.69

Dr D. Danielewski

poniedziałek

środa

11:30-13:00

12:30-14:00

pok. 2.128

Dr P. Filipowicz

poniedziałek

11:15-13:15

pok. 2.126

Prof. UAM dr hab. M. Ignaczak

wtorek

czwartek

9:00 -10:00

10:30-11:30

pok.2.79

Prof. UAM dr hab. M. Kaczmarek

  

pok.2.88

Prof. dr hab. R. Koliński

wtorek

12:00-14:00

pok.2.70

Dr M. Krueger

środa

10:00-12:00

pok.2.73

Dr M. Krzyżanowska 

urlop

pok. 2.134

Prof. dr hab. P. Makarowicz

poniedziałek

czwartek

10:30-11:30

11:15-12:15

pok.2.80

Prof. dr hab. A. Marciniak

  

pok.2.85

Prof. dr hab. A. Michałowski

wtorek

9:00-10:30

pok.2.49

Prof. dr hab. D. Minta-Tworzowska

wtorek

14:00-15:00

pok.2.83

Dr J. Niebieszczański

poniedziałek

środa

11:00-13:00

11:00-13:00

pok.2.135

Prof. UAM dr hab. M. Pawleta

środa

11:00-13:00

pok.2.82

Prof. dr hab. W. Rączkowski

 

urlop

pok.2.84

Prof. UAM dr hab. A.Rozwadowski

poniedziałek

10:00-12:00

pok.3.11

Prof. UAM dr hab. A. Różański

  

pok.2.47

Prof. UAM dr hab. Iwona Sobkowiak -Tabaka

poniedziałek

10:00- 11:30

pok. 2.86

Dr P. Suchowska-Ducke

środa

czwartek

12.15-13.15

11:00-12:00

pok.2.68

Prof. UAM dr hab. M. Szmyt

środa

9:30-10:30 (wcześniej obowiązkowe zgłoszenie emailem)

pok.3.8

Dr M. Teska

czwartek

11:30-13:30

pok.2.91

Prof. UAM dr hab. J. Wierzbicki

poniedziałek

10:00-12:00

pok.2.87

Dr Lidia Żuk

wtorek

czwartek

13:45-14:45

12:00-13:00

p. 2.126

Dr D. Żurkiewicz

czwartek

9:30-11:30

pok.2.81