Dyżury pracowników

DYŻURY PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU ARCHEOLOGII W SEMESTRZE LETNIM 2022

PRACOWNIK

DYŻUR

Dr O. Antowska-Gorączniak

poniedziałek
środa

12:00-13:00
13:30-14:30

pok. 2.128

Prof. UAM dr hab. E. Bugaj

czwartek

11:00-13:00

pok. 2.71

Prof. UAM dr hab. P. Chachlikowski

środa
czwartek

10:30-11:30
12:15-13:15

pok.2.78

Dr A. Ćwiek

poniedziałek

13:00-15:00

pok.2.72

Prof. dr hab. J. Czebreszuk

wtorek9:00-10:00

pok.2.69

Prof. UAM dr hab.  D. Danielewski

czwartek9:30-11:30

pok. 2.89

Dr P. Filipowicz

wtorek

14:00-15:00

pok. 2.126

Prof. UAM dr hab. M. Ignaczak

wtorek

czwartek

13:00-14:00

10:30-11:30

pok.2.79

Prof. dr hab. M. Kaczmarek

poniedziałek10:00-11:30

pok.2.88

Prof. dr hab. R. Koliński

wtorek

16:00-18:00

pok.2.70

Dr M. Krueger

środa

9:00-11:00

pok.2.73

Dr M. Krzyżanowska

wtorek

13:00-15:00

pok. 2.134

Prof. dr hab. P. Makarowicz

poniedziałek
czwartek

13:00-14:00
11:15-12:15

pok.2.80

Prof. dr hab. A. Marciniak

poniedziałek12:00-13:00

pok.2.85

Prof. dr hab. A. Michałowski

poniedziałek

9:00-11:00

pok.2.49

Prof. dr hab. D. Minta-Tworzowska

środa13:00-14:00

pok.2.83

Dr J. Niebieszczański

wtorek

czwartek

9:00-10:00

8:30-9:30

pok.2.135

Prof. UAM dr hab. M. Pawleta

czwartek

11:00-13:00

pok.2.82

Prof. dr hab. W. Rączkowski

czwartek
piątek

17:00-18:00
16:00-17:00

pok.2.84

Prof. UAM dr hab. A.Rozwadowski

poniedziałek

12:00-14:00

pok.3.11

Prof. UAM dr hab. A. Różański

poniedziałek

11:30-13:30

pok.2.47

Prof. UAM dr hab. Iwona Sobkowiak -Tabaka

środa

13:30- 15:00

pok. 2.86

Dr P. Suchowska-Ducke

wtorek
środa

14:30-15:30
12:15-13:15

pok.2.68

Prof.  dr hab. M. Szmyt

piątek

8:45-9:45

pok.3.8

Dr M. Teska

czwartek

13:15-15:15

pok.2.91

Prof. UAM dr hab. J. Wierzbicki

poniedziałek

10:00-12:00

pok.2.87

Dr L. Żuk

wtorek10:30-12:30

p. 2.125

Dr D. Żurkiewicz

środa

11:15-13:15

pok.2.81