Dyżury pracowników

Dyżury pracowników dydaktycznych Wydziału Archeologii w semestrze zimowym 2020/2021 na platformie MS Teams

PRACOWNIK

DYŻUR

    

Dr O. Antowska-Gorączniak

piątek

10:00-12:00

pok. 2.128

Prof. UAM dr hab. E. Bugaj

wtorek

17:00-18:00

pok. 2.71

Prof. UAM dr hab. P. Chachlikowski

czwartek  piątek

10:30-11:30

12:15-13:15

pok.2.78

Dr A. Ćwiek

czwartek

13:00-15:00

pok.2.72

Dr M. Danielewski

poniedziałek

wtorek

10:30-12:30

10:00-11:30

pok. 2.128

Dr P. Filipowicz

wtorek

11:00-13:00

pok. 2.126

Prof. UAM dr hab. M. Ignaczak

poniedziałek

czwartek

12:00-13:00

12:00-13:00

pok.2.79

Prof. UAM dr hab. M. Kaczmarek

  

pok.2.88

Prof. dr hab. R. Koliński

wtorek

13:00-15:00

pok.2.70

Dr M. Krueger

wtorek

środa

10:00 – 11:00

11:30-12:30

pok.2.73

Dr M. Krzyżanowska

wtorek

13:00-15:00

pok. 2.134

Prof. dr hab. P. Makarowicz

poniedziałek

środa

10:30-11:30

10:00-11:00

pok.2.80

Prof. dr hab. A. Marciniak

 

Urlop

pok.2.85

Prof. dr hab. A. Michałowski

wtorek

9:00-10:30

pok.2.49

Prof. dr hab. D. Minta-Tworzowska

poniedziałek

środa

13:30-14:30

16:30-17:00

pok.2.83

Dr J. Niebieszczański

wtorek

czwartek

10:00-12:00

10:00-12:00

pok.2.135

Prof. UAM dr hab. M. Pawleta

wtorek

13:00-15:00

pok.2.82

Prof. dr hab. W. Rączkowski

czwartek

piątek

17:00-18:00

16:00-17:00

pok.2.84

Prof. UAM dr hab. A. Rozwadowski

poniedziałek

10:00-12:00

pok.3.11

Prof. UAM dr hab. A. Różański

poniedziałek13:00-15:00

pok.2.47

Prof. UAM dr hab. I. Sobkowiak -Tabaka

Środa

13:30- 15:00

pok. 2.86

Dr P. Suchowska-Ducke

wtorek

11:00-13:00

pok.2.68

Prof. UAM dr hab. M. Szmyt

czwartek

10:00-11:00 (wcześniej obowiązkowe zgłoszenie emailem)

pok.3.8

Dr M. Teska

Środa

11:00 – 13:00

pok.2.91

Prof. UAM dr hab. J. Wierzbicki

poniedziałek

10:00-12:00

pok.2.87

Dr L. Żuk

czwartek

piątek

12:00-13:00

11:30-12:30

p. 2.126

Dr D. Żurkiewicz

czwartek

9:30-11:30

pok.2.81