Data publikacji w serwisie:

Jubileusze 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej prof. Henryka Machajewskiego

W dniu 21 czerwca 2022 roku w Auli Lubrańskiego odbyła się uroczystość jubileuszów 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy archeologicznej prof. Henryka Machajewskiego.

Uroczystość prowadził prof. Maciej Kaczmarek, który wraz z Dziekanem Wydziału Archeologii prof. Andrzejem Michałowskim przywitali Jubilata i jego rodzinę oraz licznie przybyłych gości.

Podczas uroczystości została wręczona księga poświęcona prof. Machajewskiemu pod tytułem: Ze świata dawnych Barbarzyńców. Studia pradziejowe i wczesnodziejowe.