Data publikacji w serwisie:

Konferencja pod tytułem „Historia lasem porosła”

W dniu 15 listopada 2022 r. w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

odbyła się konferencja pod tytułem „Historia lasem porosła” organizowana przez Dyrekcje Lasów Państwowych w Pile oraz Wydział Archeologii UAM.

Podczas konferencji referaty wygłosili:

- dr Jarosław Rola Archeologia leśna - zarys zagadnienia

- dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM Kształcenie dla dziedzictwa kulturowego ukrytego w lasach

- dr Jakub Niebieszczański, dr Jan Romaniszyn, mgr Cezary Bahyrycz Ukryte pod powierzchnią - archeologiczne badania nieinwazyjne w strefie kompleksów leśnych

- prof. dr hab. Przemysław Niedzielski Drzewa mówią po wiekach

- lic. Wiktoria Ratajczak Silva Terra Incognita Stan i perspektywy badań archeologicznych okresu wpływów rzymskich w lasach wielkopolskich 

- prof. dr hab. Andrzej Michałowski, mgr inż. Damian Szcześniak Badania cmentarzyska kurhanowego w Mirosławiu, leśnictwo Jabłonowo, jako przykład modelowego współdziałania archeologów i leśników w ochronie dziedzictwa przeszłości

- Tomasz Babiak BULiGL w Szczecinku Zasób archeologicznego dziedzictwa kulturowego nadleśnictw z terenu RDLP w Szczecinku

- Rafał Deus, RDLP w Pile Archeologia leśna w RDLP w Pile – wczoraj i dziś

Podczas konferencji zostały wręczone dwa Kordelasy Leśnika Polskiego, czyli odznaczenie nadawane leśnikom, którzy podczas swojej długoletniej służby wykazali się szczególnymi zasługami dla rozwoju lasów oraz dla osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych.

Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile doktora Andrzeja Brusiło uhonorowani zostali: prof. dr hab. Andrzej Michałowski oraz dr Jarosław Rola.

Relacja z konferencji na kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=QijamGbtC6c

O wykopaliskach w lasach mirosławskich kilka słów: https://youtube.com/watch?v=tPCKX8nsVYg&feature=share