Data publikacji w serwisie:

Odwiedziny w Muzeum Zamek w Gołuchowie

20 czerwca studenci studiów licencjackich wraz z opiekunami dr Patrycją Filipowicz i dr. Michałem Kruegerem odwiedzili Muzeum Zamek w Gołuchowie, gdzie mieli okazję obejrzeć pomieszczenia zamkowe oraz zapoznać się z zabytkami kultur śródziemnomorskich zgromadzonymi w II połowie XIX wieku przez Jana Działyńskiego i Izabelę Działyńską z Czartoryskich.

Foto: Dominika Mroczek-Dąbrowska