Data publikacji w serwisie:

Spotkanie z Panią Rektor prof. B. Kaniewską

W dniu 19 marca 2024 roku na otwartym posiedzeniu Rad Naukowych Dyscyplin Archeologii i Nauki o Sztuce JM Rektor prof. Bogumiła Kaniewska zainaugurowała swoja kampanię wyborczą. Spotkaniu przewodniczyli wspólnie Dziekan Wydziału Archeologii prof. dr hab. Andrzej Michałowski i Dziekan wydziału Nauk o Sztuce dr hab. Michał Mencfel, prof. UAM.

Foto.: Marcin Sokalski