Data publikacji w serwisie:

Wyjazd integracyjny studentów do Gołuchowa

W dniu 3 czerwca 2024 roku odbył się wyjazd integracyjny studentów z Sekcji Archeologii Orientalnej i Antycznej naszego Wydziału, studentów z historii sztuki oraz filologii klasycznej.
Specjalne podziękowania należą się p. Paulinie Vogt-Wawrzyniak (kierownikowi oddziału Muzeum Zamek w Gołuchowie) za możliwość zorganizowania zwiedzania w komfortowych warunkach (w poniedziałek), a także Muzeum Leśnictwa za udostępnienie terenu pod ognisko i naszemu Wydziałowi za sfinansowanie autokaru. Główny ciężar organizacji objazdu spoczął na jego inicjatorach: p. Klaudii Kornas oraz p. Wiktorze Andrzejuku z historii sztuki. Opiekunami studentów archeologii, historii sztuki i filologii klasycznej byli: Katarzyna Dudlik, Wojciech Jenerałek (kurator Galerii Sztuki Starożytnej) i dr Michał Kreuger.