Data publikacji w serwisie:

14. badanie jakości kształcenia – akcja „Liczymy ankiety!”

Prosimy o wypełnianie ankiet studenckich! W tym roku – oprócz 3 000 zł dla poszczególnych wydziałów w ramach rywalizacji – nagrodą dla całej społeczności studenckiej jest dodatkowy dzień rektorski. Warunkiem jest frekwencja na poziomie minimum 33% wypełnionych ankiet w skali ogólnouniwersyteckiej. Termin będą mogły wybrać wspólnie cztery wydziały, które zwyciężą w swoich grupach w rywalizacji. https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/14-badanie-jakosci-ksztalcenia-akcja-liczymy-ankiety

Na razie w swojej szkole zajmujemy 2 miejsce. Warto być pierwszym

prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak