Data publikacji w serwisie:

Europejski grant dla Prof. dr hab. W. Rączkowskiego

Gratulujemy!!!!

Prof. dr hab. Włodzimierzowi Rączkowskiemu  uzyskania finansowania w konkursie realizowanym w ramach programu Horizon Europe.

Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski będzie reprezentował UAM jako partner w realizacji przedsięwzięcia TRIQUETRA - Toolbox for assessing and mitigating Climate Change risks and natural hazards threatening cultural heritage.

Źródło:

https://uam.sharepoint.com/sites/ICentrum-Komunikatow/SitePages/Europejskie-granty-dla-prof.-R%C4%85czkowskiego-i-prof.-Mizerkiewicza.aspx