Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczurka

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

uprzejmie zawiadamia, że 14 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szczurka

pod tytułem: Pleszewski mikroregion osadniczy społeczności łużyckich pól popielnicowych w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza.

Promotor: dr hab. Maciej Kaczmarek, prof. UAM (Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Grygiel
dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM
(Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie stacjonarnym w sali 1.63 Collegium Historicum UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań).

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).

Przewodniczący Komisji Doktorskiej
dr hab. Jacek Wierzbicki, prof. UAM