Data publikacji w serwisie:

ADVANCEDBestStudentGRANT - II edycja

ADVANCEDBestStudentGRANT - II edycja (konkurs IDUB nr 075) - termin składania wniosków: do 10 listopada 2022 r.

Konkurs dla studentów UAM 2 roku studiów I stopnia oraz 2 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.  

Konkurs obejmuje finansowanie:

a. indywidualnego projektu badawczego studenta lub

b. projektu zespołowego realizowanego przez studencką grupę badawczą

Członkami zespołu badawczego mogą być osoby 2 i 3 roku roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania. Grupę badawczą stanowią co najmniej dwie osoby uprawnione do aplikowania w konkursie. W konkursie na zespołowy grant badawczy mogą brać udział w szczególności przedstawiciele studenckich kół naukowych.

Szczegóły: na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/advancedbeststudentgrant/aktualnosci/wystartowala-ii-edycja-konkursu-advancedbeststudentgrant ,

w intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx?ga=1 oraz w załączonym REGULAMINIE (REG-ABSG-II)

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl (zakładka Konkursy - Konkurs 075 ADVANCEDBestStudentGRANT-II edycja)

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin - ABSG-II 7.11.2022 Maciej Bether
PDF
Pobierz PDF Regulamin - ABSG-II(192.6 KB)