Data publikacji w serwisie:

Archeologia wiodącą dyscypliną na naszym Uniwersytecie w rankingu QS World University Rankings

Wyniki prestiżowego rankingu QS World University Rankings by Subject 2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewcza w Poznaniu w rankingu QS World University Rankings by Subject 2024 w dziedzinie Natural Sciences z miejsca 451-500 awansował na miejsce 401-450 [↑], a w Arts & Humanities został sklasyfikowany w przedziale miejsc 401-450 [↓]. Ponadto, UAM zadebiutował w dyscyplinie Agriculture & Forestry, zajmując 251-300 miejsce na świecie spośród 450 klasyfikowanych uczelni.

W tegorocznej edycji renomowanego rankingu QS World University Rankings by Subject, uwzględniającego 55 dyscyplin w 5 głównych dziedzinach nauki, zostało sklasyfikowanych 19 100 pozycji. Spośród niemal 5000 uczelni uwzględnionych w rankingu, 1559 uniwersytetów z całego świata znalazło się na liście.

Wiodące pozycje UAM w rankingu dyscyplin to:

  • Archaeology (151-200) [=]
  • English Language & Literature (251-300) [↓]
  • Linguistics (151-200) [=]
  • Modern Languages (301-340) [=]

Łącznie UAM został sklasyfikowany w 9 dyscyplinach, a liczba ta rośnie z roku na rok. W  trzech z nich: Archaeology, Linguistics oraz Education UAM lokuje się na drugiej pozycji w kraju. W kontekście wskaźnika cytowań wyróżniają się dyscypliny: Agriculture & Forestry, Archaeology oraz Physics & Astronomy. Najwyższy wskaźnik reputacji akademickiej uzyskała dyscyplina Linguistics, natomiast wśród pracodawców najwyżej ocenioną dyscypliną jest Archaeology.

Analiza wyników poszczególnych dyscyplin (Overall) na przestrzeni trzech ostatnich lat wskazuje na stały wzrost punktacji w dyscypliniach: Archaeology, Linguistic, Modern Languages oraz Physics & Astronomy, zaś spadek - w dyscyplinie Biological Sciences.

Całe zestawienie znajduje się pod linkiem: Subject Rankings 2024 | Top Universities