Data publikacji w serwisie:

BESTStudentGRANT - VII edycja

BESTStudentGRANT - VII edycja (konkurs IDUB nr 079) - termin składania wniosków: do 24 listopada 2022 r. 
Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM 1 roku studiów I stopnia oraz studenci 1 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub/ i uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

Konkurs obejmuje finansowanie indywidualnego projektu badawczego studenta.

Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/wystartowala-vii-edycja-konkursu-beststudentgrant

w intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx?ga=1 oraz w załączonym regulaminie (REG-BSG-VII)

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl zakładka: Konkursy - Konkurs 079 - BESTStudentGRANT

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin - BSG-VII 7.11.2022 Maciej Bether
PDF
Pobierz PDF Regulamin - BSG-VII(169.5 KB)