Data publikacji w serwisie:

DS Jowita

W kontekście ostatnich wydarzeń wokół akademika Jowita, Władze Wydziału Archeologii UAM stoją na stanowisku reprezentowanym przez Rektor Uniwersytetu prof. Bogumiłę Kaniewską, wspierając ją we wszelkich działaniach podejmowanych na rzecz osiągnięcia konstruktywnego i właściwego dla dobra całej wspólnot Uniwersytetu rozwiązania tej sytuacji.