Data publikacji w serwisie:

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

W dniu 3 października 2022 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023, pod czas której rozstał wręczony Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. dr hab.  Hannie Kóčka-Krenz. Jest to najwyższe wyróżnienie akademickie Uniwersytetu, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które przyznawane jest wybitnym uczony promującym naszą Uczelnie.

Nagrodę Praeceptor Laureatus otrzymał dr hab. Marcin Danielewski, prof. UAM, który przez studentów Wydziału Archeologii UAM został wybrany najlepszym dydaktykiem roku.

Pod czasu inauguracji Medalem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla absolwentów został uhonorowany mgr Szymon Mitelsztet.