Data publikacji w serwisie:

Konferencja naukowa pt. Trzy dekady badań historii nowego miasta nad wartą: nowe odkrycia - nowe perspektywy badawcze

Konferencja naukowa pt. Trzy dekady badań historii nowego miasta nad wartą:  nowe odkrycia - nowe perspektywy badawcze.

8 października (sobota) 2022 r

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 8a

09.45-10.00 Powitanie gości

10.00-10.20 Bogdan Walkiewicz - Ziemia nowomiejska w pradziejach - stan badań

10.20-11.50  Prof, dr hab. Ryszard Grygiel - Badania na nowomiejskim Kopcu - w 30.lecie prac wykopaliskowych

wykład i film

11.50-12.00 Przerwa

12.00-12.20 Dr Tomasz Ratajczak - Wieża starego dworu w Nowym Mieście nad Wartą na tle średniowiecznych założeń rezydencjonalno-obronnych w Wielkopolsce

12.20-12.40   Dr Witold Miedziak - Curia Nova na Laskówce w świetle najnowszych wyników badań

12.40-13.00   Prof, dr hab. Jan Skuratowicz - Rezydencje ziemiańskie okolic Nowego Miasta nad Wartą

13.10-14.10   Przerwa

Kościół pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Kościelna

14.15-14.35 Prof, dr hab. Jacek Kowalski - Kościół w Nowym Mieście nad Wartą na tle gotyku wielkopolskiego

14.35-14.55 Dariusz Andrzejczak - Badania wykopaliskowe przy kościele w Nowym Mieście nad Wartą

14.55-15.15 Dr Witold Miedziak - Polichromie w kościele pw. Świętej Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą

15.15-15.35 Michał Błaszczyński - Kościół w Nowym Mieście nad Wartą i zjawiska średniowiecznego życia miasta

ok. 15.40 Spacer na Kopiec i odsłonięcie pamiątkowej tablicy, powrót do ośrodka kultury - DYSKUSJA

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 8a

17:30 Jacek Kowalski i Klub Świętego Ludwika - KONCERT GOTYCKO-SARMACKI

KONFERENCJI TOWARZYSZY:

12:00-17:00   GRUPA REKONSTRUKCYJNA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA "GROMADA DZIKA" Z OKOLIC JAROCINA

Wioska Słowiańska - życie codzienne Słowian z przełomu IX i X wieku (skwer przed biblioteką)

12:00-17:00  WYSTAWA CZASOWA ZABYTKÓW Z TERENU NOWEGO MIASTA NAD WARTĄ

(zbiory z muzeów w Jarocinie i w Pyzdrach - mała sala przy GOK)