Data publikacji w serwisie:

Konkurs BESTStudentCAMP (konkurs IDUB nr 105)

Do do 26 maja trwa nabór wniosków do konkursu BESTStudentCAMP (konkurs IDUB nr 105).

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach w dniach 18-22 września 2023 r. W tym roku zostaną zaproponowane uczestnikom następujące zajęcia: * W poszukiwaniu własnego potencjału – czyli jak myśleć i działać efektywnie zgodnie ze swoimi predyspozycjami, * Prezentacja multimedialna – przygotowanie i przedstawienie, * Aplikowanie o granty i stypendia dla studentów, * Wizerunek zawodowy a emisja głosu, * Etykieta akademicka, savoir-vivre, budowanie wizerunku, * Zagraniczna mobilność studencka + Epikur, * Bądź widocznym i (do)cenionym naukowcem, * ChatGPT, * Spotkanie z Laureatkami pierwszych edycji konkursu BESTStudentGRANT. Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Udział w Szkole Letniej BESTStudentCAMP 2023 jest całkowicie BEZPŁATNY!!! Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego),spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP. W liście motywacyjnym student powinien opisać swoje zainteresowania badawcze.Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB Proposals:  https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – Konkurs 105 BESTStudentCAMP) do 26 maja 2023 r. Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/szkola-letnia-beststudentcamp-2023-nabor-zgloszen-rozpoczety

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin-BSC-2023.pdf 24.05.2023 Maciej Bether
PDF
Pobierz PDF Regulamin-BSC-2023.pdf(722.4 KB)