Data publikacji w serwisie:

List Dziekana Wydziału Archeologii w sprawie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Szanowni Państwo Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Archeologi a w szczególności Drogie i Szanowne Panie,

z uwagi na planowany w dniu jutrzejszym Ogólnopolski Strajk Kobiet, Władze Rektorskie UAM zakładają, iż na zajęciach może dojść do zwiększonej absencji tak pracowników, jak również studentów. W imieniu Pani Rektor i własnym zwracam się z prośbą do Wspólnoty Wydziału Archeologii o zachowanie ciągłości procesu kształcenia i odpracowania zajęć, które mogłyby za jakichś powodów nie odbyć się w efekcie jutrzejszych wydarzeń.

Uprzejmie proszę by osoby które chcą wziąć udział w jutrzejszym Strajku i skorzystać z demokratycznego prawa do wypowiedzenia swojego zdania w temacie przetaczającej się przez Polskę od kilu dni dyskusji ideologicznej - niezależnie od opcji po której się będą opowiadały - pamiętały o zachowaniu szacunku dla interlokutorów i stosowaniu wyłącznie pokojowych form publicznej debaty. Pamiętajmy, że reprezentujemy społeczność akademicką, która wie co to znaczy prowadzenie dyskusji, przy zachowaniu szacunku dla zdania innych.

W szczególności proszę także by wśród emocji pamiętać o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich w obliczu dotykającej nas wszystkich pandemii COVID.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Michałowski