Data publikacji w serwisie:

Protest przeciwko poselskiemu projektowi nowelizacji ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia UAM podjęła uchwałę nr 14/23 z dn. 27.06.2023 ws. projektu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jaki został wniesiony do Sejmu 5 czerwca 2023 roku (https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1271-2023/$file/9-020-1271-2023.pdf),
Swoje stanowisko wyraziła również Konferencja Dziekanów i Dyrektorów Wydziałów i Instytutów Archeologii Akademickiej w Polsce.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Stanowisko Konferencji 3.07.2023 Maciej Bether
PDF
Pobierz PDF Stanowisko Konferencji(235.3 KB)
Uchwała RND 27.06.2023 3.07.2023 Maciej Bether
PDF
Pobierz PDF Uchwała RND 27.06.2023(1.1 MB)