Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Czarneckiego

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w sali 1.43 dnia 13 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Czarneckiego pt. Fotografie lotnicze z okresu I wojny światowej w badaniach z zakresu archeologii współczesnych konfliktów zbrojnych

Promotor: prof, dr hab. Włodzimierz Rączkowski

Recenzenci: prof, dr hab. Jacek Woźny (UKW), prof. Jesse C. Kauffman ( Eastern Michigan University)

Rozprawy doktorskie zamieszczone są w Repozytorium AMUR w Bibliotece Głównej UAM, Poznań ul. Ratajczaka 40, adres strony internetowej: www.repozytorium.amu.edu.pl