Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sankiewicza

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w sali 2.123. dnia 21 listopada 2023  r. (wtorek) o godz.  10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sankiewicza pt. Wczesnośredniowieczne osadnictwo na obszarze kasztelanii ostrowskiej.

Promotor: dr hab. Marcin Danielewski prof. UAM

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Fokt  UJ, dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr

Rozprawy doktorskie zamieszczone są w Repozytorium AMUR  w Bibliotece Głównej UAM, Poznań ul. Ratajczaka 40, adres strony internetowej: www.repozytorium.amu.edu.pl