Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Staniewicza

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że na Wydziale Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w sali 1.63 dnia 10 października 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. Tomasza Staniewicza

pt. Niemieccy badacze epoki brązu na środkowym Nadodrzu na przełomie XIX i XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Raczkowski

Recenzenci: dr hab. Tomasz Gralak UWr prof. dr hab. Ewa Domańska UAM

Rozprawy doktorskie zamieszczone są w Repozytorium AMUR w Bibliotece Głównej UAM, Poznań ul. Ratajczaka 40, adres strony internetowej: www.repozytorium.amu.edu.pl