Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona (zdalna) rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Hordeckiego

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że 5 października 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona (zdalna) rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Hordeckiego pod tytułem: Osadnictwo z epoki żelaza i okresu hellenistycznego w Çatalhöyük w kontekście regionalnym środkowej Anatolii.

Promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci: dr hab. Lech Czerniak, prof. UG Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego,
dr hab. Błażej Stanisławski, prof. IAiE PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław

Obrona dysertacji przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy internetowej MS Teams, umożliwiającej transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniającej kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Osoby które chcą wziąć udział w obronie, proszone są o kontakt pod adresem jacek.wierzbicki@amu.edu.pl do dnia 3 października br. włącznie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy UAM (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/25052). Recenzje i streszczenie znajdują się na stronie internetowej Wydziału Archeologii UAM (http://archeo.amu.edu.pl/postepowania-awansowe/doktoraty).