Data publikacji w serwisie:

Ruszył konkurs „Najlepsi z najlepszych! 4.0” na wsparcie wybitnych studentów

Wystartował konkurs na projekty wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

Termin składania wniosków: 15 marca 2021 roku

Szczegóły konkursu na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+19+lutego+2021+r

Opiekun z Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantów:

Paulina Szeszuła-Wojciechowska (e-mail: paulasz@amu.edu.pl, tel.: 61 829 4092)

Przypominamy o obowiązku przedłożenia każdorazowo formularza zgłoszenia projektu.