Data publikacji w serwisie:

Światowy Kongres w 2026 roku!

W dniach 18. – 20 maja 2022 r. gościliśmy na Wydziale Archeologii UAM władze International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences. Spotkanie zaszczyciła swą obecnością Pani Prorektor ds. nauki Profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk oraz władze Wydziału – prof. dr hab. Andrzej Michałowski oraz dr hab. Jacek Wierzbicki, prof. UAM.

Goście odwiedzili Plac Kolegiacki – Dziękujemy Panu mgr Andrzejowi Sikorskiemu za oprowadzenie! oraz Genius loci i Kościół NMP, gdzie naszymi Przewodnikami byli – Pani prof. dr hab. Hanna Kόčka-Krenz, dr Olga Antowska-Gorączniak i mgr Mateusz Sikora (bardzo dziękujemy!).

Podczas obrad 19 maja 2022 władze International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Międzynarodowa Unia Nauk Pra- i Protohistorycznych) przyznały naszemu Wydziałowi prawo do organizacji Światowego Kongresu w 2026 roku! Dziękujemy władzom UAM za wsparcie!  

Z ramienia Wydziału komitetem organizacyjnym kieruje dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka. prof. UAM

Nasza radość jest ogromna, bowiem Unia istnieje od 1931 roku, a Kongres odbędzie się w Polsce po raz pierwszy!