Data publikacji w serwisie:

Wystawa pt. W poszukiwaniu początków Poznania

W dniu 4 kwietnia 2022 roku w holu budynku Collegium Historicum została otworzona wystawa pt.: W poszukiwaniu początków Poznania. Wystawa została przygotowana przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (MAP). Zdjęcia pochodzą ze zbiorów  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i Wydziału Archeologii UAM (WArch). Wystawę otworzyli prof. Andrzej Michałowski Dziekan Wydziału Archeologii i prof. Marzena Szmyt Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

O początkach badań nad początkami miasta Poznania zebranych gości wprowadziła nas prof. Hanna Kócka-Krenz.  O samej wystawie opowiedział nam jej kustosz mgr Mateusz Sikora z Rezerwatu Archeologicznego Genius loci MAP. Na zakończenie kilka słów do zebranych powiedział Kierownik Ośrodka Studiów Pradziejów i Średniowiecza PAN prof. Michał Kara.

Otwarcie wystawy zaszczycili  między innym Prorektor prof. Zbyszko Melosik, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. Agnieszka Cybala -Michalska, Prodziekan Wydziału Historii prof. Przemysław Matusik, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych prof. Remigiusz T. Ciesielski oraz pracownic Wydziału, nasi doktoranci i studenci.

Wystawę może oglądać do początków maja 2022 roku w holu naszego budynku.