Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy na konferencję pod tytułem „Historia lasem porosła”.

Z wielką przyjemnością zapraszamy na konferencję: „Historia lasem porosła” która odbędzie się dnia 15 listopada 2022 r. o godz. 9:00 w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Goraj-Zamek 5, 64-700 Czarnków

Agenda:

9:00-9:10 Rozpoczęcie, powitanie gości

9:10-9:50 Archeologia leśna - zarys zagadnienia - dr Jarosław Rola

9:50-10:30 Kształcenie dla dziedzictwa kulturowego ukrytego w lasach - dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-11:30 Ukryte pod powierzchnią - archeologiczne badania nieinwazyjne w strefie kompleksów leśnych - dr Jakub Niebieszczański, dr Jan Romaniszyn, mgr Cezary Bahyrycz

11:30-12:00 Drzewa mówią po wiekach - prof. dr hab. Przemysław Niedzielski

12:00-12:30 Silva Terra Incognita Stan i perspektywy badań archeologicznych okresu wpływów rzymskich w lasach wielkopolskich - lic. Wiktoria Ratajczak

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-13:30 Badania cmentarzyska kurhanowego w Mirosławiu, leśnictwo Jabłonowo, jako przykład modelowego współdziałania archeologów i leśników w ochronie dziedzictwa przeszłości- prof. dr hab. Andrzej Michałowski, mgr inż. Damian Szcześniak

13:30-14:00 Zasób archeologicznego dziedzictwa kulturowego nadleśnictw z terenu RDLP w Szczecinku - Tomasz Babiak BULiGL w Szczecinku

14:00-14:30 Archeologia leśna w RDLP w Pile – wczoraj i dziś - Ryszard Wojciechowski, RDLP w Pile

14:30 Zakończenie, obiad